Komornik Sądowy Ryszard Zygmuntowicz

K O M U N I K A T

KOMORNIKA SĄDOWEGO

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHORZOWIE ZASTĘPCA KOMORNIK DAWID DZIONSKO

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 12 marca 2020 roku do 27 marca Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Zastępca Dawid Dzionsko

nie przyjmuje interesantów - kancelaria zamknięta dla stron.

Prosimy o kontakt z kancelarią drogą telefoniczną, poczty elektronicznej lub korespondencji listowej.

Godziny Pracy
od poniedziałku do piątku od 8 do 16 ~ komornik przyjmuje: wtorki 11-15 , czwartki 11-16
Kontakt
tel. 32 24 10 829 ~ e-mail: chorzow2@komornik.pl
Konto Bankowe
ING Bank Śląski SA 55 10501243 1000 0022 6190 5109
Adres
ul. św. Pawła 4 ~ 41-500 Chorzów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Ryszard Zygmuntowicz jest właściwy miejscowo do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie obejmującego miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-PUE
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
  • Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ - odpowiedzi
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego - tzw. "e-Sąd"
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste - CBDKW
  • Elektroniczna Platforma Uslug Administracji Publicznej - EPUAP
  • Monitor Postępowania Egzekucyjnego - MPE

Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.
Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za po-średnictwem oraz plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) - zobacz szczegóły